Travma =

dogodek, ki ga ne moremo asimilirati v svojo podobo sveta in ostaja nerazrešen oziroma potlačen. Zaradi tega povzroča različne škodljive posledice na organizmu – mentalne in fizične.

Ti dogodki so lahko:

  • nesreče
  • bolezni
  • izgube
  • ko nas nekdo poniža, prizadane, izloči, ignorira…