Blog

Otroška stiska – primer terapije z Logosintezo

Uporabila sem Logosintezo pri težavah mojega sina in rezultati so bili odlični! (PLEASE SCROLL DOWN FOR TEXT IN ENGLISH)

Ima 9 let in prejšnji tede so imeli v šoli test, ki je vključeval tudi to, da je potrebno pravilno vrisati urine kazalce na skico ure. Ker je imel s tem težave, sem predlagala, da mu dam nekaj primerov, da bo lahko vadil. Strinjal se je in se resno lotil naloge. Z dolgim kazalcem ni imel težav. Pri krajšem pa se zapletlo in polovico primerov je rešil narobe. Ko sem mu skušala razložiti princip, je postal frustriran, padel v jok in se začel jeziti. Ostala sem mirna in razložila način premikanja kazalca… sicer me je poslušal, toda me začel zmerjati. Zato sva prenehal z vsem skupaj. Ni se mogel pomiriti niti čez pol ure, ko je bil že čas za spanje.

Ni pretirano navdušen nad tem, da mu dajem stavke (da uporabi Logosintezo) in se k temu zateče le, kadar je res nujno. Seveda se mi je zdelo, da bi mu stavki res olajšali situacijo. Opogumljena s primeri svojih tujih kolegov, sem ga nežno vprašala, kako se počuti. Odgovoril je, da zelo slabo. Prosila sem ga, če lahko malo bolj natančno to opiše. Rekel je, da ne mara mojega glasu – tona, ki ga uporabim pri razlaganju, še najbolj pa ne mara, kadara nečesa ne zna. Vprašala sem ga, če bi to morda lahko narisal? To se mu je takoj zdelo zanimivo in bil je pripravljen narisati. Prosil je za rdeč flomaster in narisal tole:
prva slikaKer mu ni bil všeč moj glas in ker zna dobro brati, sem se odločila, da mu stavke napišem (stavki so se nanašali na sliko) in mu dala še številke, da je počasi odšteval med procesiranjem po vsakem stavku (to sem naredila zato, ker sem vedela, da je tako vznemirjen, da bi jih sicer samo na hitro prebral).
Učinkovalo je kot čarovnija. Dihanje se mu je upočasnilo, umiril se je in povedal, da se je slika spremenila. Prosil je za nov list papirja in narisal tole (še vedno z rdečo):

druga slika
Potem je rekel, da je zaspan, se obrnil in takoj zaspal. Zjutraj sem ga povprašala, kako je, in če ga še moti moj glas. To ga sicer ni, še vedno pa ni maral občutka, da nekaj ne ve. Povedal je, da je slika spet drugačna. Vzel je moder kuli in narisal tole:
IMG_1188
Razložil je, da je to okroglo v njegovi glavi in da je ta velika stvar packa, ki pokriva njegovo znanje. Tako sem pri napisanih stavkih samo zamenjala izraz “slika” s ”packa”. Ponovil je Logosintezo s temi stavki. Po tem se mu ni dalo risati, zato pa je to naredil po popoldne po pouku. Tole je slika:
IMG_1189Ko sem podrobno pregledala sliko, sem opazila, da je nekaj v spirali – lobanja, vprašaj in strela. Predlagala sem mu, da počistiva še to, pa je le odvrnil: “Ne, to je malo jeze, to lahko, to mi je čisto OK.” Tako sem prenehala in ga le še objela.

Verjetno mi ni potrebno razlagati, kako vesela sem bila! Logosinteza pri otrocih res čarobno deluje. Njihov kognitivni aparat še ni polno izdelan, tako da je razmišljanje v slikah zanje nekaj povsem naravnega. Do zdaj sem se tako z otroki ukvarjala s slabim vedenjem v šoli (za tem je bila slika izključenosti iz razreda), nepojasnjenimi bolečimi trebuščki (za tem je bil strah pred izgubo enega od staršev) in nočnimi morami. In seveda s precejšnjim številom blažjih fizičnih poškodb. Tako to ni prvič, da sem Logosintezo uporabila pri otrocih, je pa gotovo najlepše do zdaj.

I have used Logosynthesis on my son’s issues and the results were marvelous!

He is 9 years old. Last week he had to write the correct time on the hour dial during a school test. Since he had some difficulties with that, I suggested giving him some examples so that he could practice. He agreed and took the exercise very seriously. The long hand posed no problems. The position of the short one was tricky and he got it wrong in half of the examples. When I tried to explain this to him, he became frustrated, burst into tears and was very angry at me. I remained calm and explained the logic behind the position of the short hand. He did listen, but started to call me names. So we stopped the whole thing. He couldn’t calm himself even after half an hour when it was time for bed.

He doesn’t particularly like me giving him sentences (doing Logosynthesis) and resorts to them only in dire need. Of course I knew that  in a situation like that they would have given him great relief . Encouraged by the examples I learned about from my foreign colleagues, I gently asked him how he felt. He answered: Very bad. I asked him if he could be more specific. He said he didn’t like my voice — the tone I used when explaining, but most of all he didn’t like the feeling of not knowing something. I enquired if he could draw me a picture of that. This got his attention and he readily drew the image. He asked for a red felt tip pen and did this:

prva slikaSince he didn’t like my voice and because he is a very good reader , I decided to write some sentences for him on the same  paper (the sentences were about the image). I also gave him the numbers to count backwards while processing after each sentence (I did this because he was extremely upset and I knew that otherwise he would have just rushed through the text).
 It worked like magic. His breathing slowed down, he calmed down and he said that the image had changed. He asked for another paper and drew this (in red again): druga slikaThen he said he was tired and went to sleep. He immediately fell asleep. In the morning I asked him how he felt and if my voice still upset him. It didn’t. He still didn’t like “not knowing stuff”. He said that the image had changed again. He took a blue stylo this time and drew this:

IMG_1188He explained that the round thing was in his head and that the big thing was a stain covering up his knowledge. I just replaced the expression “this image” written in the sentences from the previous night with the expression “this stain”. He did the sentences. A to je v smislu: He repeated the Logosynthesis with these/new sentences? He didn’t feel like drawing afterwards, but he did it after school — in the afternoon. This is the image:

IMG_1189I inspected the picture and saw that something remained inside the spiral — a skull, a question point and a symbol of lightning. I suggested we cleared that as well, but he just said: “No, that’s a little anger, I can handle that, it’s OK.” So I stopped everything and just hugged him.

I suppose I don’t really need to tell you how glad I was! Logosynthesis works like magic on children. Their cognitive apparatus is not yet fully developed so thinking in images is what comes naturally to them. So far, I’ve dealt with children whose issues were: bad behaviour at school (behind it there was the image of being excluded), unexplained stomachaches (behind it there was the fear of losing a parent) and nightmares. And of course various types of minor physical injuries. So, it was not the first time I’ve used it on children, but it was the most beautiful so far.

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Logosinteza – primer terapije

Po uspešni terapiji z Logosintezo sva s klientko zapisali vsaka svoje doživetje terapije. Nov pristop zdaj uporabljam tri …

Igre

Določene pogovore odpeljemo vedno na isti način. Večinoma se slabo končajo – in to za vse vpletene. To dokazovanje, …

Toksični odnosi

Ste v odnosu z nekom, ob katerem se ne počutite v redu? Ob nekaterih ljudeh pozabite na svoje cilje in želje? Vam določeni …