Kategorija: Logosinteza

Logosinteza – primer terapije

Po uspešni terapiji z Logosintezo sva s klientko zapisali vsaka svoje doživetje terapije. Nov pristop zdaj uporabljam tri mesece in imam zelo dobre izkušnje in rezultate. Tudi večina klientov je zelo zadovoljnih, približno desetini pa princip ni preveč všeč. Nič hudega. Ostajamo pri “navadni” psihoterapiji.

štrikanje02

Ena izmed tistih, pri kateri je bila Logosinteza izredno učinkovita, je Ines. Prišla je z željo, da bi prebolela fantovo smrt. Mitja je pred tremi leti umrl zaradi posledic prometne nesreče. Kar je zgodbo dodatno zapletlo, je bil potek dogodkov: Mitja je nesrečo namreč preživel, bil nekaj dni v komi, se ovedel, izboljšal in po treh tednih od dogodka nenadoma umrl. Ines je dogodek racionalno obdelala, emocionalno pa le do neke mere – večinoma se je od bolečih čustev disociirala in jih potlačila. Ravno zato se mi je zdela Logosinteza pri njej najbolj smiselna izbira, saj kot ime pove: z besedami ponovno poveže disociirane dele v celoto.

Preberi več

Tinitus – zdravljenje z Logosintezo

Tinitus je šumenje, zvonenje, piskanje ali podobne motnje, ki jih slišimo v ušesih, ob tem da jih ne povzročajo zunanji izvori zvoka.
(PLEASE SCROLL DOWN FOR TEXT IN ENGLISH)

Ste bili kdaj na kakšnem glasnem koncertu in vam je potem piskalo v ušesih? No, tako nekako to izgleda, le da se pri različnih ljudeh pojavlja v različnih oblikah. Gre torej za subjektivne težave, ki so lahko občasne narave, lahko pa postanejo tudi kronične. Bolj pogost je pri starostnikih in ljudeh, ki so profesionalno izpostavljeni večjemu hrupu.

To ni bolezen, temveč le simptom. Je pa pogosto posledica nekaterih boleznih, predvsem tistih, ki prizadanejo čutne celice v notranjem ušesu. Tinitus je zelo neprijeten, saj vpliva na koncentracijo in sproščenost. Kadar je zelo glasen in moteč, lahko stres ki ga povzroči vodi v nespečnost, razdražljivost ali celo depresijo.

S. je tonski inženir in glasbenik. Del časa preživi v sinhronizacijskem studiu, kjer zelo natančno posluša glasbo in zvoke, del časa pa nameni ustvarjanju svoje glasbe za plesne predstave, kjer nato to glasbo posluša zelo naglas. Na terapijo je prišel zaradi konstantnega šuma v obeh ušesih. Opiše, da mu sicer stalno malo šumi, toda občasno se to stopnjuje do te mere, da si ponoči prižge radio na srednje valove in šum teh preglasi njegovega notranjega, da lahko sploh zaspi.

Šum opiše kot visok, konstanten, enakomeren v obeh ušesih. Ko ga pozovem, da si to tudi vizualizira, ga zazna kot svetlobo, ki sije proti navzven. Opiše, da se mu je to pojavilo prvič pred 20.leti: po tem, ko se je vrnil iz Černobila, kjer so snemali dokumentarec o nuklearki in posledicah eksplozije. Zelo so ga pretresle podobe, ki jih je tam videl. Ko jih je skušal priklicati v spomin, so bile v ospredju predvsem predstave o bolnicah in deformiranih otrocih. Videti je bilo, da je ta spomin zelo stresen zanj, zato sem mu takoj ponudila stavke (torej naredila Logosintezo-LS). Precej časa je procesiral po vsakem stavku in na koncu odprl oči in presenečeno poročal, da se mu je v levem ušesu nekaj močno sprostilo.

Delno olajšan pove, da je po vrnitvi iz Černobila še isti dan odšel na rock koncert in se pravzaprav šele naslednji dan po koncertu zbudil s piskanjem v ušesih. Ker po koncertu ni to nič nenavadnega, temu ni namenil posebne pozornosti. Zdaj pa sicer razume, da se je tam vse začelo. (tu gre za kombinacijo čustveno aktiviranega stanja in zunanjega sprožilca) Pozvala sem ga, da si predstavlja ta koncert in kako je vpliv nanj. Zagledal je “gmoto zvoka”, ki mu vdira v glavo. Naredila sva LS tudi na to. Posebej mu je odleglo, ko sva v drugem stavku odstranila energijo gmote zvoka (to je sicer nekaj, kaj tudi sicer opažam pri telesnih poškodbah: takoj, ko odstraniš energijo povzročitelja, se stanje za tretjino do polovico izboljša).

Po teh dveh rundah LS se je stanje že izboljšalo: v desnem ušesu je bilo šuma manj za 30%, v levem pa 40%. (po njegovi subjektivni oceni). Če se je zdaj skoncentriral na tinitus, ga je zagledal kot dva klobčiča – vsak v svojem ušesu – ki sta vmes povezana z vrvico. Tako sva naresila LS še na to podobo in šum je padel za 50% v desnem in 70% v levem ušesu (od začetnih 100%).

Nato je vizualno predstavo spontano opisal sam, češ da vidi to, kar mu je opisal kolega, ki ga je pregledal na Kliniki za ORL: “pokvarjene celice in prepletena vlakna”. Ko sva naredila stavke še na to podobo, je ostalo na obeh straneh 20% začetnega šuma, s tem da je bil na levi strani drugačen po kvaliteti.

Ker je na začetku omenil le, da bi rad, da skušava zmanjšati šum, sem ga ponovno povprašala po željah. Želel je imeti “prostor v glavi”. Ker je želja pravzaprav le energija, ki odteka v prihodnost, sva naredila LS še na to. Takoj po stavkih pa je splavalo na površje še omejujoče prepričanje, da bo to imel za zmeraj. Ko sva obdelal še to, je po njegovi oceni bilo šuma na desni še 15% začetne vrednosti, na levi pa 12%. Ob tem se je sam šum spremenil: postal je lahkoten, svetel, manj moteč oz. ga je brez težav zdržal. Tudi dan kasneje je stanje ostalo nespremenjeno. Dogovorila sva se za ponovno uro čez nekaj tednov.Tinnitus is a ringing noise in the ears, it can also sometimes be in the form of beeping, humming or wheezing sounds, when external sound is present. Have you ever been to a loud music concert and afterwards were left with ringing in your ears? That’s what it feels like.

These problems are very subjective, sometimes they are continuous and sometimes intermittent. They are more common in old age and with professionals who deal with music and sounds. It is not a disease only a symptom. It can be a consequence of certain diseases that affect the sensory cells in the inner ear. It is very unpleasant as it affects concentration and leads to increasing tension. When it is very loud and annoying, the stress can result in insomnia, irritability or even depression.

S. is a sound engineer. He spends a part of his working hours in synchronization studio, where listens to music and sounds very precisely and part of the time he is creating music for dance performances, which is occasionally played very loud. He has come to therapy due to the constant noise in both ears. He describes it as constant noise that occasionally intensifies to such an extent that he has trouble sleeping so he tunes the radio to medium waves and that noise of these overrides its internal tinnitus and then he can fall asleep.

He describes the noise as high pitched, constant, equal in both ears. When I prompt him to visualize it, he see it as a light that shines out of his head. He explains it appeared for the first time after he returned from Chernobyl, where he had been filming a documentary about nuclear power plant and the consequences of the explosion. He was very shaken by the images he saw over there. He tried to recall what he saw: the hospital buildings and deformed children. This memory was very stressful for him, so I immediately offered the sentences (I did Logosynthesis-LS). He took quite some time to process after each sentence and finally opened his eyes in surprise and reported a strong sense of ease in his left ear.

Partly eased he continues the story, telling me that after returning from Chernobyl he went to a rock concert the same day and next morning woke up with tinnitus. Since this is not uncommon after the concert, he payed no attention. Now, he realises it had all started there. I invited him to imagine this concert and how it has affected him. He saw “a mass of sound” which penetrates the head. We did LS on it. He was particulary relieved after the second sentence, in which we removed the energy of the mass of sound (I often see encounter this with physical injuries: as soon as you remove energy of the causing agent, the condition improves by 30-50%).

Condition already improved after these two rounds of LS: there was 30 % less noise in the right ear and 40% in the left one (his subjective assessment). If it concentrated on a tinnitus now, he saw it as two coils – each in every ear – that are connected with a string. We made LS on this image and noise diminished by 50 % in right and 70 % in the left ear (from initial 100%). After this he spontaneously described “defective cells and mixed fibers“ – explaining that he sees what he has vizualized when a doctor who has examined him at the Clinic for Throat, Nose and Ear Diseases had explained. When we did sentences on this image, it has left him with 20% of the initial noise in both ears, with a different quality of sound on the left side.

At the beginning he mentioned that he would like to reduce the noise, I checked again what is his objective. He wanted to have “space in his head”. Since wishing is actually just the energy that flows towards the future, we did LS on this wish. Immediately after the sentences a limiting belief surfaced that “he will have this forever”. Once we have processed this as well the noise on the right was 15% of the initial value and 12% on the left. Even the noise itself has changed: it became light, bright, less annoying and easy to endure.

Logosinteza in gibljivost prsta

Pri meni se je oglasilo dekle, ki je imelo težave pri rehabilitaciji levega mezinca po izpahu pred več kot mesecem dni. Sklep je bil zdaj pozdravljen, toda bolečine pri skrčenju prsta so bile prevelike, tako da je prst vedno ustavila na tretjini giba (leva slika – stopnja bolečine na tem mestu je bila 8 od 10 točk).

Predelali sva nastanek poškodbe in počistile zamrznjene energetske strukture vezane na dogodek, na vrata, ki so jo poškodovala in na bolečino samo. Takoj je bilo bolje (srednja slika – bolečina spet na 8/10).

Toda pri raziskovanju, zakaj se boji skrčiti prst še bolj oz. kaj je njena fantazija, da se bo zgodilo, če ga skrči, se je izkazalo, da je pred letom dni že imela poškodbo na tem prstu. Takrat je šlo za poškodbo pri igri z žogo in sprva ni izgledalo nič posebnega. Prvi dan tako sploh ni ukrepala, naslednji dan si je dala malo obkladkov in prst razmigavala, tretji dan pa je vseeno šla prst slikati in izkazalo se je, da je zlomljen in kost dislocirana. To je seveda pomenilo ravnanje in mavčno oblogo. In s tem je bila povezana tudi fantazija: da se bo prst zlomil, če ga skrči. Tudi to sva počistile z Logosintezo (dogodek, ambulanto, zvok pri repoziciji) in prst je lahko še bolj skrčila (desna slika).

poškodba prsta

 

Logosinteza – na kratko

Skoraj vsak od nas ima vsaj en travmatičen spomin zasidran v glavi. Pri nekaterih gre za nesrečo, za nasilnega starša, za umirajočega bližnjega, pijanega očeta in podobno, pri drugih pa gre lahko za navidezno običajno situacijo, ki pa jo lahko ponotranjimo in zamrznemo v spominu. Takšna situacija lahko sproži odgovor leta ali desetletja kasneje v življenju, ko se je aktivno sploh ne spomnimo več.

638a4ba6-2c91-415f-94a3-04ec603a8f8b

Na primer: mamica pusti 6-letnega otroka za 10 minut samega, ko skoči v trgovino po mleko. Zunaj je že tema in fantek se ni zmogel zamotiti z igro, temveč ga je prevzel strah in je šel mamico čakat pred vrata. Ta se seveda hitro vrne in ga ošteje, ko ga najde na pragu v majčki. Potegne ga v stanovanje in temu ne posveča več pozornosti… Fant zraste v moškega, ki se poroči z ljubljenim dekletom. Toda vsakič, ko žena zamuja iz službe, postane prekomerno zaskrbljen in tesnoben. Zgodilo se mu je že, da je doživel panični napad, ko je precej zamujala in bila nedosegljiva na telefonu.

Ali pa primer dekleta, ki se je na šolski proslavi pri nastopu zmotila in se je cela publika nasmejala njeni napaki. Že naslednji dan se njene napake ni več nihče spomnil, dekle pa je zraslo v žensko, ki ne želi niti ne zmore speljati predstavitve pred več kot petimi ljudmi. Trema je enostavno prevelika.

Lahko vidimo, da situacija, ki je podobna originalni, sproži odziv, ki je za posameznika neprijeten. Osnovni strah pred zapustitivijo se je pri malem fantku močno vtisnil in sprožal neprijetne odgovore tudi v odraslem žeivljenju. Pri dekletu pa se je vtisnil strah pred tem, da izpade neumna ali nesposobna.

Včasih so takšne težave obravnavali predvsem z vedenjskimi tehnikami, ki so posameznika učile obvladovanja simptomov. Danes poznamo že nekaj metod, ki lahko razbremenijo osnovni spomin, ki je izvor teh težav. Logosinteza je ena od teh metod.

Preko pogovora o teh neprijetnih čustvih in občutkih, lahko aktiviramo takšne spomine, ki s tem postanejo dovzetni za modifikacijo. Z uporabo posebno oblikovanega postopka (sprva raziščemo mentalne predstave in nato ponovimo tri stavke) spomin obdelamo tako, da postane nevtralen in ne sproža več neprijetnih reakcij kot so tesnoba oziroma strah. Postopek je oblikovan tako, da se ga lahko za svoje vsebine nauči vsakdo. Deluje hitro, v trenutku, ko to potrebujemo, saj takoj zmanjša odziv na sprožilec. Ljudje  opisujejo, da so stavke sprva uporabljali kot pomirjevalo ali uspavalo, kasneje pa so lahko razbremenili tudi kakšne globje spomine.

Tak postopek lahko uporabimo na mnogih temah: trema, skrbi, živčnost, nespečnost, stres, neprijetne osebe… Večinoma jih lahko obdelamo sami, pri nekaterih pa potrebujemo pomoč terapevta.

 

Otroška stiska – primer terapije z Logosintezo

Uporabila sem Logosintezo pri težavah mojega sina in rezultati so bili odlični! (PLEASE SCROLL DOWN FOR TEXT IN ENGLISH)

Ima 9 let in prejšnji tede so imeli v šoli test, ki je vključeval tudi to, da je potrebno pravilno vrisati urine kazalce na skico ure. Ker je imel s tem težave, sem predlagala, da mu dam nekaj primerov, da bo lahko vadil. Strinjal se je in se resno lotil naloge. Z dolgim kazalcem ni imel težav. Pri krajšem pa se zapletlo in polovico primerov je rešil narobe. Ko sem mu skušala razložiti princip, je postal frustriran, padel v jok in se začel jeziti. Ostala sem mirna in razložila način premikanja kazalca… sicer me je poslušal, toda me začel zmerjati. Zato sva prenehal z vsem skupaj. Ni se mogel pomiriti niti čez pol ure, ko je bil že čas za spanje.

Preberi več

Novi okvir razmišljanja

Kadar ne moremo spremeniti misli ali dogodkov, si lahko pomagamo tako, da jih pogledamo v novem kontekstu in tako spremenimo okvir razmišljanja. Ta postopek imenujemo reframing ali preokvirjanje.
Preberi več

Logosinteza – primer terapije

Po uspešni terapiji z Logosintezo sva s klientko zapisali vsaka svoje doživetje terapije. Nov pristop zdaj uporabljam tri …

Igre

Določene pogovore odpeljemo vedno na isti način. Večinoma se slabo končajo – in to za vse vpletene. To dokazovanje, …

Toksični odnosi

Ste v odnosu z nekom, ob katerem se ne počutite v redu? Ob nekaterih ljudeh pozabite na svoje cilje in želje? Vam določeni …