Psihoterapija

Ponekad nam je teško da se otvorimo nepoznatoj osobi. Moj je zadatak da se osetite dobrodošlim i da čujem šta je to što Vas muči, da razumem kakvo značenje i značaj ima za Vas i da Vas povedem u otkrivanje Vašeg sopstvenog puta da to rešite. Terapija je proces koji je usmeren na bolju budućnost, ali je neizbežno da se tokom njega dotaknemo i sadržaja iz prošlosti. Terapiju sprovodim u intimnom, bezbednom, prijatnom i pozitivnom ambijentu.

U individualnom radu koristim sve svoje znanje i veštine na način da ih prilagodim potrebama svakog pojedinačnog klijenta. Počev od prvog susreta, pomažem klijentu da prepozna koje su njegove ključne teme za rad, da skicira plan toka procesa i da odredi ciljeve terapije

Držim predavanja o sindromu izgaranja (burnout) i organizujem radionice i grupne terapije za one koji pate od ovog sindroma. Obaveštenja o terminima radionica i grupa možete naći u odeljku „Novosti“.

Izazovi sa kojima se moji klijenti često susreću su:

– Panični napadi i anksioznost

Zalažem se za tretman paničnih napada i anksioznosti BEZ LEKOVA kad god je to moguće. Logosinteza nam nudi brzo i efikasno rešenje ovih problema jer njome dolazimo do potisnutih sadržaja i strahova koji potiču iz nesvesnog, zbog čega ih na druge načine teže otkrivamo. Ovom metodom dolazimo direktno do uzroka i uspešno ih rešavamo.

– Psihoterapija za decu i adolescente

Najčešće teme kojima se na terapiji bavimo su poremećaji hiperaktivnosti, izlivi besa, teškoće u učenju i ponašanju, posledice razvoda roditelja, loša komunikacija u porodici, anksioznost i panika. U terapiji se bavim i psihosomatskim tegobama kao što su tikovi, mucanje, nemogućnost kontrole mokrenja ili stolice noću, noćne more, neodređene strahove i druge teškoće koje su nastale u prvim godinama života, tokom porođaja ili u trudnoći. Ponekad je kod dece jedini simptom telesni bol i on nam ukazuje kako da pristupimo psihičkom bolu, koji se krije iza njega.

Terapija koju sprovodim je kratka i efikasna da bi se dete što pre oslobodilo simptoma i to bez nepotrebne upotrebe lekova.

– Posttraumatski poremećaji

Trauma je događaj koji ne možemo da uklopimo u svoje shvatanje sveta zbog čega ostaje nerazrešen i potisnut. Zbog toga on može da uzrokuje različite posledice u našem organizmu koje mogu biti i fizičke i mentalne.

Takvi događaji su nesreće, bolesti, gubici, ali i situacije u kojima nas neko povređuje, ponižava, izostavlja, zanemaruje ili napada. Ovi događaji se mogu desiti u detinjstvu, ali i kasnije u životu. Mogu biti posledica jednog događaja koji je bio emocionalno intenzivan ili ponavljajućih situacija koje su od nas bile izuzetno važne i koje su se utisnule duboko u naše pamćenje. Posledice ovih trauma manifestuju se kao posttraumatski stresni poremećaj (PTSP ili PTSD na engleskom).

– Nezadovoljstvo samim sobom

Mi smo često veoma strogi prema sebi i pre svega vidimo svoje greške, što, naravno, ne utiče dobro na naša osećanja, misli i ponašanja. Zato imamo razloga da tu strogost preispitamo i da naučimo da prihvatamo i volimo sebe, kao i da prepoznajemo svoje dobre osobine i veštine. Iako je ponekad teško da u to poverujemo, dovoljni smo baš takvi kakvi jesmo.

Ono se vidi u:

• nedostatku samopouzdanja

• kada osećamo neprijatna osećanja, kao što su strahovi, panika, anksioznost, očaj

• problemima sa spavanjem

• kada nas niko ne razume

• kada smo pod velikim pritiskom ili stresom

• kada ne možemo da obuzdamo svoj bes

• kada se osećamo sami na svetu

– Savladavanje treme kroz terapiju i savetovanje

• savladavanje straha od javnog nastupa

• priprema za intervjue i predavanja

• nove tehnike komunikacije

• veća efikasnost u međusobnim odnosima

• efikasno postavljanje i ostvarivanje ciljeva

• oslobađanje svojih punih potencijala

• efikasno rešavanje problema

• efikasno donošenje odluka