Prezentacije i predavanja

Držim predavanja o izgaranju (burnout) za zaposlene i menadžment. Vodim učesnike na putu prepoznavanja stresnih situacija u kompaniji i u njihovom privatnom životu, pomažem im da se zaštite od izgaranja i postanu otporni pod stresom. Učim ih kako da:

• efikasno komuniciraju kako bi izbegli komplikacije,

• pronađu svoje mesto u timu,

• se reintegrišu pri povratku na posao,

• očuvaju dobro funkcionisanje na radnom mestu i tako spreče izgaranje

Ako želite da u svojoj kompaniji organizujete:

• predavanje,

• radionicu,

• ili da ponudite zaposlenima paket ličnog tretmana, kontaktirajte me.

Klijenti

cosylab